Sveriges vapenexport ökar med 40 procent – ”nödvändig del av vår militära alliansfrihet”

Sverige jobbar hårt för att bibehålla sin militära alliansfrihet. 2019 sålde vi vapen för 16.3 miljarder kronor för att tydligt visa för omvärlden att vi inte diskriminerar utan satsar stort på ökad vapenförsäljning. På det sättet säkrar vi svenska folkets välstånd, våra jobb och vår alliansfrihet.

Den svenska vapenexporten under 2019 uppgick till 16,3 miljarder kronor, en ökning med 40 procent jämfört med året innan. De största mottagarländerna 2019 var Brasilien, USA, Förenade arabemiraten, Pakistan och Indien. 2019 var vapenexporten mer än fem gånger så stor som i början av 2000-talet enligt Svenska Freds sammanställning.

Svenska Freds: Kraftig ökning av svensk vapenexport

I en skriftlig kommentar till TT säger justitieminister Morgan Johansson (S) att ”Sveriges försvarsindustri och krigsmaterielexport är en nödvändig del av vår militära alliansfrihet. För varje exportaffär finns därför försvars- och säkerhetspolitiska skäl, knutna till vår försvarsförmåga. Exporten är emellertid hårt reglerad”.

Aftonbladet: Fortsatt svensk vapenexport till diktaturer