Om Jobbskaparna

Jag vägrar skada människor för att skapa jobb och det borde du också göra. Vi svenskar skapar nya jobb genom att sälja vapen till diktaturer som Saudiarabien och Kina.

Under 2010 var Sverige den sjunde största vapenexportören i världen.

2012 sålde Sverige vapen till 61 länder.

Sverige säljer vapen till USA, Indien, Pakistan, Thailand, Förenade Arabemiraten och Saudiarabien, länder som är i krig och som dagligen kränker mänskliga rättigheter.

I en opinionsundersökning genomförd av Demoskop i november 2009 ansåg 81 procent av befolkningen att Sverige inte ska tillåta vapenexport till länder i krig, och 92 procent att Sverige inte ska tillåta vapenexport till länder där allvarliga brott mot mänskliga rättigheter sker.

Trots det fortsätter svenska staten att sälja vapen och vapensystem i samma omfattning. Både Socialdemokraterna och Moderaterna driver denna politik.

Sedan beslut 1996 har delegerats från riksdagen till myndighetsnivå har en praxis utvecklats som innebär att undantag beviljas regelmässigt – i tusentals fall under de senaste åren – från förbud mot export till sådana länder. Svenska vapen har använts av flera totalitära regimer och i flera krig, exempelvis i Burma, Sri Lanka, Indonesien, Tunisien, och på senare år Egypten, Afghanistan och Irak. Sverige kritiseras för att exportera vapen ökande andel länder som begår allvarliga brott mot mänskliga rättigheter, och till båda sidor i konflikter, exempelvis till både Indien och Pakistan.
Läs mer i Wikipedia

http://twitter.com/jobbskaparna
http://jobbskaparna.com/
https://www.facebook.com/jobbskaparna/

Tycker du som jag? Hör av dig till rikard at gmail.com

skadar en människa för att skapa ett jobb