500 svenska jobb hotade!

Inspektionen för strategiska produkter (ISP), som kontrollerar den svenska vapenexporten, föreslår att svenska kontrollanter i efterhand ska kunna resa till länder som köpt vapen från Sverige och kontrollera att de inte skickats till något annat land.

Saab, som är vårt största försvarsindustriföretag, säger att förslaget hotar 500 arbetstillfällen, framförallt svenska jobb.

Regeringen ser över exportreglerna för att förhindra att lätta vapen som tillverkats av svenska företag hamnar fel. Tyskland, Schweiz och USA har tidigare infört liknande regler. Den svenska regeringen har  inte bestämt om man ska driva igenom regelförändringen.

ur SvD: Nya regler kan sänka Saabs försäljning