2017: Svensk vapenexport till diktaturer fortsätter

Jas Gripen

Svensk vapenexport uppgick under 2016 till 11 miljarder kronor, en ökning med 45 procent jämfört med 2015.

”Sedan början av 2000-talet har vapenexporten mer än tredubblats, enligt Svenska Freds sammanställning. De största mottagarländerna under 2016 var Brasilien, Norge, USA, Tyskland och Thailand. Under 2016 beviljades krigsmaterielexport till ett flertal odemokratiska länder, bland annat Qatar, Pakistan, Saudiarabien, Oman, Brunei, Thailand, Indonesien och Förenade Arabemiraten. ”

Källa: Svenska Freds- och skiljedomsföreningen