Sveriges Radio: FOI lämnade felaktiga uppgifter

”Ekot har granskat FOI:s generaldirektör Jan Olof Linds påståenden om den så kallade Kinaaffären och kan visa att han lämnat felaktiga uppgifter.”

Hela reportaget …